`

Thị trường VLXD

Download

Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng vật liệu không nung

Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng vật liệu không nung

Trong những năm qua, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo phát triển vật liệu xây không nung (VLXKN) để từng bước thay thế gạch đất sét nung, hạn chế sử dụng đất sét và than - nguồn tài nguyên không tái tạo, góp phần bảo vệ an ninh lương thực